Medzinárodná súťaž

O pohár Športového klubu stavačov

so zadávaním titulu CACIT

 

 

Štatút súťaže

 

 

Súťaž O pohár športového klubu stavačov je vrcholnou súťažou stavačov v SR. Je to súťaž podľa štatútu FCI typu pole - voda, skúša sa podľa skúšobného poriadku pre jesenné skúšky stavačov a špeciálne skúšky z vodnej práce.

 

Víťaz  tejto súťaži, ak sa umiestni v prvej cene môže získať titul CACIT, najlepšiemu psovi z každého plemena v I. cene môže byť udelený titul CACT SR.

 

Počet psov na tejto súťaži je maximálne 21, v jednej skupine 7 (v zmysle skúšobného poriadku pre JSS), v prípade veľkého počtu prihlásených psov má ŠKS právo vykonať výber z prihlásených psov.

 

1.      1.        Hľadanie

Hľadanie má byť rýchle, priestranné, v štýle plemena, s dobrým využívaním vetra a terénu.

 

2.      2.        Vystavovanie

Pes musí nájdenú zver pevne vystaviť a počkať na vodiča a na ďalšie povely. V prípade predčasného vzlietnutia zveri musí zostať na mieste až do príchodu vodiča. Vystavovanie je ukončené po vylietnutí zveri výstrelom a uviazaním psa.

 

3.      3.        Postupovanie

Ak pes vystaví zver na väčšiu vzdialenosť, musína povel vodiča za ňou postupovať. Pes musí postupovať kľudne, v blízkosti vodiča až do preukázania zveri.

 

4.      4.        Prinášanie

Pri disciplínách spojených s prinášaním rozhodcovia neprihliadajú len na spôsob odovzdania a sadnutie pri odovzdaní, hlavný dôraz sa kladie na ochotu, s akou pes zver uchopí a prinesie vodičovi. Hlasný povel na usadnutie sa nepovažuje za chybu prinášania.

 

5.      5.        Stopa živej zveri na vode

Skúška sa robí tak, že do primerane hustého rákosia alebo na vodnú hladinu sa vypúšťa kačica s jednou letkou upravenou spôsobom, aby nemohla odletieť. Ak pes preukáže aspoň na vzdialenosti 150 m, že stopu sleduje bezchybne, bez pokynov vodiča, rozhodca dá pokyn na odstrelenie kačice. V prípade, že kačicu nie je možné odstreliť, dá rozhodca pokyn na ukončenie práce a urobí sa prinášanie kačice z hlbokej vody, spojené s výstrelom, aby práca psa na stope živej zveri na vode mohla byť regulárne ukončená.

 

Vodiči sa súťaže zúčastňujú na vlastné náklady a musia uhradiť stanovený súťažný poplatok.

 

Poznámka : Na tejto súťaži je možné splniť kvalifikačné podmienky stanovené Športovým klubom stavačov, ktorý každoročne vykoná výber do slovenského národného družstva na Majstrovstvá sveta stavačov a súťaží Sv. Huberta, konaných pod záštitou FCI. Kvalifikačné podmienky splní pes, ktorý dosiahne hodnotenie 4 z disciplín hľadanie, vystavovanie postupovanie, čuch, pokojnosť pred zverou a po výstrele a preukážu prinášanie pernatej zveri v poli a vo vode.

 

Predmet

 

Najnižšie známky pre cenu

 

 

Koeficient

 

Pole

I.

II.

III.

 

1

Spoločná poľovačka

2

1

1

5

2

Hľadanie

3

3

2

5

3

Vystavovanie

3

3

2

5

4

Postupovanie

1

1

1

4

5

Čuch

3

3

2

8

6

Pokojnosť pred pernatou zverou

2

1

1

2

7

Pokojnosť pred srstnatou zverou

2

1

1

3

8

Pokojnosť po výstrele

2

1

1

2

9

Dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri

3

2

2

5

10

Prinášanie vlečenej pernatej a srstnatej zveri na diaľku v poli

1

1

1

5

11

Prinášanie pernatej zveri

2

1

1

4

12

Prinášanie srstnatej zveri

2

1

1

4

13

Vodenie na remeni

2

2

1

2

14

Prinášanie kačice z hlbokej vody

1

1

1

3

15

Poslušnosť

3

2

2

5

 

Najnižší počet bodov pre cenu

200

154

104

 Max. 248

 

 

 

 

 

 

 

Voda

I.

II.

III.

 

1

Naháňanie v tŕstí

1

1

1

3

2

Dohľadávanie zastrelenej kačice v rákosí

1

1

1

4

3

Stopa zveri vo vode

2

2

1

5

4

Ochota pracovať v hlbokej vode

1

1

1

3

5

Prinášanie kačice z hlbokej vody

1

1

1

3

6

Správanie sa na stanovišti

1

1

1

2

7

Prinášanie pernatej zveri

2

1

1

4

8

Poslušnosť

1

1

1

3

 

Najnižší počet bodov pre cenu

85

64

48

Max. 108