MEMORIÁL
KOLOMANA   SLIMÁKA


Bernolákovo
24. - 25. septembra 2005

 

Prehľad výsledkov

FOTO