Sídlo klubu :

Budovatežská 6
900 27 Bernolákovo
IČO :  30787629

lacobalogh@zoznam.sk

 

 Bankové spojenie :

Tatrabanka a.s., Hodžovo nám.3, Bratislava  
č. ú. 2669520509/1100
IBAN CODE: SK55 1100 0000 0026 6952 0509
SWIFT CODE: TATR SK BX

 

 Prezident klubu :

Mgr.Ladislav Balogh
Tel. : (+421) 0908 956 613

lacobalogh@zoznam.sk

 

 Podpredseda klubu :

Zoltán Nagy
Tel. : (+421) 0905 243 032

 

 Ekonómka klubu :

Mgr. Evelína Baloghová
Tel. : (+421) 0905 353 005

evelinabaloghova@azet.sk