Chovná stanica :   Z Pufiho parku

Majiteľom chovnej stanice je Ladislav Balogh. 

Chovná stanica bola zaregistrovaná v roku 1976. Odvtedy odchovala 15 vrhov pointrov a krátkosrstých maďarských stavačov (vizsla). Jedince odchované v tejto stanici sa pravidelne zúčastňujú vrcholových súťaží v tuzemsku aj zahranicí (Majtrovstvá sveta stavačov, Memoriál Karla Podhajského, Memoriál Kolomana Slimáka, Memoriál Jozefa Kadleca, Medzinárodné súťaže Field Trial, a pod.). 

Chovateľská stanica má zvučné meno v Európe i mimo nej. 

Najvýznamnejšie odchované jedince sú Chiara z Pufiho parku Jumbo z Pufiho parku. 

Chiara odchovala doposiaľ 3 vrhy, Jumbo je otcom 7 vrhov.