Naši členovia klubu sú majitelia chovných jedincov a a chovných staníc  s vynikajúcimi výsledkami. 

Z týchto chovných staníc ponúkame mladé jedince, štenatá.

Sprostredkujeme aj nadobudnutie plemien poľovných psov, ktoré nie sú vo vlastníctve členov klubu.

Chovná stanica : z Pufiho parku

Majiteľom chovnej stanice je Ladislav Balogh. 

Chovná stanica bola zaregistrovaná v roku 1976. Odvtedy odchovala 15 vrhov pointrov a krátkosrstých maďarských stavačov (vizsla).Jedince odchované v tejto stanici sa pravidelne zúčastňujú vrcholových súťaží v tuzemsku aj zahranicí (Majtrovstvá sveta stavačov, Memoriál Karla Podhajského, Memoriál Kolomana Slimáka, Memoriál Jozefa Kadleca, Medzinárodné súťaže Field Trial, a pod.). Chovateľská stanica má zvučné meno v Európe i mimo nej. 

Najvýznamnejšie odchované jedince sú Chiara z Pufiho parkuJumbo z Pufiho parku. 

Chiara  z Pufiho Parku odchovala doposiaľ 3 vrhy, Jumbo z Pufiho parku je otcom 7 vrhov.

 

Chovná stanica : Zoani.

Majiteľom chovnej stanice je Zoltán Nagy.

Stanica bola registrovaná v roku 1995. Odchovala 5 vrhov Slovrenských hrubosrstých stavačov a Nemeckých drôtostrstých stavačov. Táto chovná stanica prispela k rozšíreniu a skvalitneniu chovu SHS, najvýznamnejšími jedincami boli BonaBrita Zoani. Obe uspeli na vrcholových pracovných súťažiach (Bona dosiahla titul Interšampión krásy) ako aj v bežnej poľovnej praxi.Jedince z tohto chovu poskytli genetický základ pre obnovenie chovu belošov u SHS. Pes po sučke Brite Alan z Rúženice dosiahol najvýznamnejšie úsepechy na výstavách aj pracovných súťažiach  (Eurodogshow 2003 dosiahol ocenenie BOB, MJS, MKS). Mnoho jedicov bolo exportovaných do zahraničia, kde prispievajú k zveľadovaniu chovov. V súčasnosti základom chovu stanice je suka Nemeckého drôtosrstého stavača Bolta Oroslavski Zvirek, importovaná z Chorvátska pre zušľachtenie chovu.