Januárový tréning ŠKS v Chorvátsku - v meste Zadar