Residence of club :

Budovateľská 6
900 27 Bernolákovo
IČO :  30787629

Napíšte nám do klubupointer-sportclub@pointer-sportclub.sk


Bank connection :

Tatrabanka a.s., Hodžovo nám.3, Bratislava 
č. ú. 2669520509/1100
IBAN CODE: SK55 1100 0000 0026 6952 0509
SWIFT CODE: TATR SK BX

President of club :

Mgr.Ladislav Balogh
Tel. : (+421) 0908 956 613

Napíšte prezidentovi klubulacobalogh@zoznam.sk

Vicepresident of club :

Zoltán Nagy
Tel. : (+421) 0905 243 032

 

Economist of club :

Mgr. Evelína Baloghová
Tel. : (+421) 0905 353 005

Napíšte prezidentovi klubuevelinabaloghova@azet.sk

____________________________________