IV. ročník POHÁRA ŠPORTOVÉHO KLUBU STAVAČOV so zadaním titulu CACIT
Bernolákovo
16.8. 2008   07.00 hod


Pohár ŠKS

Štatút súťaže

 

    Súťaž o Pohár ŠKS sa organizuje ako kombinované skúšky pozostávajúce z poľnej práce a vodnej práce stavačov so zadaním titulu CACIT a CACT. Súťaž je jednodňová.

    Ak pes absolvuje obe časti súťaže úspešne, následne súťaží o titul CACIT podľa medzinárodných pravidiel pre takúto súťaž. V prípade, že pes v jednej časti súťaže nie je úspešný, zapíše sa mu do rodokmeňa absolvovanie úspešnej skúšky.

    Súťaže o Pohár ŠKS sa môžu zúčastniť stavače každého plemena a veku, zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Štartovať môže maximálne 16 psov. Skúša sa podľa skúšobného poriadku JSS a VP.

     Stavač, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov v I. cene, stáva sa držiteľom Pohára ŠKS a čakateľom medzinárodného šampióna práce – CACIT. Stavač, ktorý sa umiestnil v I. cene ako druhý v poradí, získa Reserve CACIT. Najlepší jedinec z každého plemena, umiestnený v I. cene, získa čakateľstvo na šampióna práce SR – CACT, druhý v poradí z plemena s umiestnením v I. cene získa Reserve CACT. V prípade rovnakého umiestnenia viacerých psov sa poradie stanoví v zmysle skúšobného poriadku.