III. ročník POHÁRA ŠPORTOVÉHO KLUBU STAVAČOV so zadaním titulu CACIT
Bernolákovo
11.8. 2007   07.00 hod

  Slovenský poľovnícky zväz Čestné predsedníctvo
Slovenská kynologická jednota Ing. Marián Lipka , prezident SPZ   
  Športový klub stavačov Ing. Štefan Štefík , prezident SKJ
Jozef Luciak, predseda OKO Senec
Vás srdečne pozýva na Ambróz Múčka, predseda PZ Diana Bernolákovo

III. ročník

Organizačný výbor
Riaditeľ  : Mgr. Ladislav Balogh
POHÁRA ŠPORTOVÉHO KLUBU STAVAČOV Zástupca riaditeľa : Zoltán Nagy

Tajomník : Mgr. Evelína Baloghová

so zadaním titulu CACIT

Vedúci poľ. práce : Štefan Fandl
Vedúci vod. práce : Tibor Takáč
Veterinárna služba : MVDr. Dušan Valenta
Termín : 11.8.2007  o 07.00 hod.
PROGRAM :
Miesto : Bernolákovo
7.00 - 7.30 Porada rozhodcov
Zraz : Poľovnícka chata PZ Diana Bernolákovo Zraz účastníkov
7.30 Otvorenie súťaže a losovanie
Poľná práce : Bernolákovo 8.00 Odchod do revírov
13.00 - 14.00 Obedňajšia prestávka
Vodná práca : Bernolákovo 14.00 Pokračovanie súťaže
18.00 Záver a vyhlásenie víťazov
Štartovné :

1 200 Sk

Prihlášky zasielajte :
Ladislav  Balogh
Budovateľská 6
900 27  Bernolákovo
E-mail: lacobalogh@zoznam.sk