II. ročník 
POHÁRA ŠPORTOVÉHO KLUBU STAVAČOV
so zadaním titulu CACIT


Bernolákovo
sobota 12.8. 2006 07.00 hod

Uzávierka prihlášok :  24. júla 2006

Propozície

Štatút súťaž

Rozhodcovské tabulky (.XLS)

Výsledky z výstavy (.RTF)      (.PDF)

Foto z výstavy