I. ročník 
POHÁRA ŠPORTOVÉHO KLUBU STAVAČOV
so zadaním titulu CACIT


Bernolákovo
sobota 13.8. 2005 08.00 hod

Uzávierka prihlášok :  25. júla 2005

Propozície

Štatút súťaž

Rozhodcovské tabulky (.XLS)