Kynologická  škola / Kynologic School

Športový klub stavačov otvoril v roku 2008 kynologickú školu

zameranú na požovné plemená